Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 4 of 4 (0.001 secs)
You searched for: subject:"biskop"
[audio]Kenneth Fantastix Lindholm laser Hakalas brev Del 3 - Radio Barösund
H AN T I V E C K A N : K e n n e t h F a n t a s t i x L i n d h o l m f r a n K a r i s r e v y n ( P a R u i n e n s B r a n t ) l a s e r f or o s s s o m i n t e h a n n , v i l l e , e l l e r o r k a d e , l a s a H e i m o H a k a l a s b r e v t i l l K i r k k o n u m m e n S a n o m a t . E g e n t l i g a l i k h e t e r t i l l n a mn d a k o m m u n e r f i n n s i n t e , l i k s o m i n t e S j u n d e a k o m m u n h e l l e r .
Keywords: biskop; Lalli; skidor; piispa; sukset
Downloads: 13
[movies]Jan Milld - Biskop Brunne och SD, Kvällsöppet och rasismen - Jan Milld
Söndagsfilm gjord av Jan Milld.
Keywords: jan; milld; sondagsfilm; sunday; movie; biskop; brunne; sverigedemokraterna; rasism; kvällsöppet
Downloads: 593
[texts]Placeringen av seminariet - Filipsborgsarkivet
Axel Olsson vädjar i sitt brev till Biskopen i lånet om hjälp att han skall stötta Kalixbornas vilja och argument för att de tänkta seminariets placering måste bli i Kalix. En rad argument räknas upp i dokumentet.
Keywords: kalix id 345-352; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; seminarium; biskop
Downloads: 56
[texts]Axel Oxenstjernas lärare - Bergmankällor
En skönlitterär berättelse om Isac och Jonas Rothovius, lärare till Axel Oxenstjerna och senare biskop i Åbo, resp. superintendent i Kalmar. Isac Rothovius tillhörde förfäderna till Johan Bergman Olsons hustru henrika Deutsch. Detta är ett utdrag ur den digitala versionen av texten från Projekt Runeberg.
Keywords: rothovius; oxenstjerna; åbo; kalmar; superintendent; biskop; bergmankällor; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; kalix avd f bergmanförfäder
Downloads: 165
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
movies
audio

Terms of Use (10 Mar 2001)